T. 93 237 83 90
Facebook Twitter
Community Manager
Gestionar correctament la presència d'una marca en la Xarxa s'ha convertit en una tasca per a especialistes que coneguin el medi, dominin el lleguatge i disposin dels mecanismes necessaris per multiplicar la nostra presencia.

Mercès als nostres productes de Community Management podrà disposar d'aquests serveis en la mesura que una PIME ho pot necessitar amb uns costos molt ajustats.
Seguiment de les xarxes socials de l'empresa.
Impulsar la participació del públic.
Cercar noves vies de comunicació online.
Gestionar la comunicació digital de la marca.
Promocionar l'empresa en diferents canals dins la Xarxa
Ampliar la xarxa de contactes a Internet.
Si vols més informació,
posa't en contacte amb nosaltres
o truca'ns al: 93 237 83 90
Community Manager
Telèfon: 93 237 83 90 |